Знайомтесь з талановитими, творчими та люблячими вчителями майбутніх першокласників ЗОШ №5 Краматорська

zapr
Загальноосвітня школа №5 Краматорська вітає майбутніх першокласників і дорогих батьків!

Промине ще зовсім небагато днів, і перший осінній дзвоник покличе до школи. Школа наша – великий і затишний дім! Дружна і тепла родина радо зустріне всіх. Краматорська ЗОШ№5 оголошує запис учнів до 1 класу на 2023-2024 навчальний рік. За наявності заяв, буде відкрито клас за програмою «Інтелект України»

Знайомтесь, наші вчителі!

Сліпченко Лариса Михайлівна творчий, креативний та вмотивований педагог!

slСліпченко Лариса Михайлівна – «спеціаліст вищої категорії» та званням «старший учитель».

Творчий, креативний та вмотивований педагог, що володіє та вміло використовує інноваційні технології та новітні методики Нової української школи в освітньому та виховному процесі.

Вона навчить діточок різнобічному мовленню, мисленню, сформує навички творчої самостійної роботи, прискореного свідомого читання.

Її учні не тільки добре читають та володіють обчислювальними навичками, але й уміють самостійно застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, логічно висловлювати думку в усній та письмовій формі.

Педагог глибоко вивчає особливості учнів, спонукає їх до співпраці, співтворчості.


Козлова Ганна Анатоліївна будує стосунки з дітьми на довірі й повазі!

kozКозлова Ганна Анатоліївна – учитель початкових класів, має педагогічний стаж 19 років, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», звання «Старший учитель».

Ганна Анатоліївна має ґрунтовні знання з основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології, володіє сучасними методиками та педагогічними технологіями, на високому рівні володіє різними формами позакласної роботи, формує моральні уявлення учнів, почуття гуманності, патріотизму, відповідно до засад НУШ.

Забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учення. Уміє зрозуміло та чітко викласти навчальний матеріал, уважна до рівня знань усіх учнів.

Стосунки з дітьми вчителька будує на довірі й повазі. Добра, чуйна, щира людина, друга матуся для малечі.

 

Койдан Діана Леонідівна комунікабельна, доброзичлива, тактовна, має авторитет серед учнів!

koКойдан Діана Леонідівна – учитель початкових класів, має педагогічний стаж 20 років, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

Діана Леонідівна вільно володіє основними принципами удосконалення школи на сучасному етапі ідей, традицій народної педагогіки, вміннями використовувати їх у навчально-виховному процесі «Нової української школи».

Діти гарно сприймають, засвоюють і відтворюють вивчений навчальний матеріал, демонструють глибокі знання теорії та навички розв’язування практичних завдань, здатні включитись у самостійний пізнавальний пошук шляху формування життєвої компетентності в поєднанні традиційних форм навчання та інноваційних технологій. 

Учителька комунікабельна, доброзичлива, тактовна, має авторитет серед учнів.

Попова Наталія Борисівна дотримується професійної етики спілкування!

popovaПопова Наталія Борисівна – учитель початкових класів, має педагогічний стаж 13 років, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

Наталія Борисівна працює творчо, володіє багатим арсеналом методичних засобів, має глибокі та різнобічні знання з предметів, які викладає, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, гарно володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, наскрізного виховання на цінностях в умовах Нової української школи. Інтерес до навчального предмета в учнів поєднується з міцними знаннями й сформованими навичками.

Учителька толерантно ставиться до всіх, приймає всі погляди й думки, дотримується професійної етики спілкування.

Протиняк Марина Валентинівна позитивна, добра наставниця для дітей!

protПротиняк Марина Валентинівна – учитель початкових класів, має педагогічний стаж 35 років, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Учитель-методист».

Протиняк М.В. виявляє ґрунтовну професійну компетентність, уміло володіє ефективними формами організації навчально-виховного процесу, у повному обсязі виконує свої обов’язки, вміє зрозуміло і чітко викласти навчальний матеріал, забезпечує залучення кожного школяра до процесу активного учіння, постійно вдосконалює форми та методи викладацької роботи, згідно із засадами НУШ. Основним завданням, яке ставить перед собою вчитель, є виховання відповідальної особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, яка вміє творчо вирішувати проблеми, критично мислити, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Активно використовує проєктну діяльність як засіб інтеграції навчального процесу в НУШ. Активна, творча, натхненна особистість, яка заохочує своєю креативністю й учнів. Доброзичлива, позитивна, добра наставниця для всіх учнів.

Ромась Тетяна Олексіївна запалює своїм вогником активності й всіх своїх учнів!

romРомась Тетяна Олексіївна – учитель початкових класів, має педагогічний стаж 24 роки, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший учитель».

Тетяна Олексіївна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє широким спектром стратегій навчання, пов’язаних з різними етапами навчального процесу, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми проведення уроку, активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну продуктивність та самостійність навчання учнів, згідно до основних засад Нової української школи.

Основним завданням, яке ставить перед собою вчитель, є виховання відповідальної патріотичної особистості як носія національних цінностей, здатної для самоосвіти й саморозвитку, яка вміє творчо вирішувати проблеми, критично мислити, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Учителька відзначається загальною культурою, високими моральними якостями: турботлива, доброзичлива, сумлінна, наполеглива в досягненні мети, запалює своїм вогником активності й всіх своїх учнів.

Для зарахування дитини до школи потрібні:
1.Заява батьків;
2. Копія свідоцтва про народження;
3. Медична довідка (за наявності).

Для попереднього запису вам треба заповнити анкету за посиланням https://forms.gle/2pkTdte7U4fyTrhu6

Якщо ви бажаєте мати більше інформації, або у вас виникли питання, телефонуйте за номером:+380997725613 - заступник директора Людмила Василівна.

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 1 голос
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter